Y Sĩ

Ngày đăng: 28-11-2018

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

1. Mục tiêu chung:

Học xong chương trình này, người học có đủ kiến thức và kỹ năng thực hành của người y sĩ trung cấp, có khả năng quản lý, khám và điều trị một số bệnh thông thường theo quy định. Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm trước sức khỏe và tính mạng người bệnh; có đủ sức khoẻ để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Người Y sĩ còn có khả năng được học liên thông lên đại học hệ 4 năm để trở thành Bác sỹ đa khoa theo quy chế của Bộ GDĐT và Bộ Y tế.

2. Mục tiêu cụ thể:

a) Về kiến thức:

– Trình bày được kiến thức cơ bản về:

+ Cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người.

+ Sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khỏe con người, các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khỏe.

– Trình bày những nguyên tắc cớ bản về chẩn đoán, điều trị và phòng một số bệnh thông thường.

– Trình bày được Luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

b) Về kỹ năng:

– Thực hiện được việc thăm, khám và chữa một số bệnh, chứng bệnh thông thường.

– Phát hiện sớm và xử trí ban đầu các trường hợp cấp cứu tại tuyến y tế cơ sở.

– Làm đươhc một số thủ thuật theo quy định của Bộ Y tế, chăm sóc bệnh nhân tại nhà và phục hồi chức năng tại cộng đồng.

– Chuyển tuyến trên kịp thời các bệnh vượt quá quy định và khả năng giải quyết ở tuyến y tế cơ sở.

– Tổ chức quản lý và thực hiện các chương trình y tế quốc gia, phát hiện dịch bệnh sớm, lập kế hoạch, triển khai thực hiện phòng bệnh và chống dịch.

Truyền thông giáo dục sức khỏe; phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, vận động cộng đồng cùng tham gia giải quyết những vấn đề sức khỏe ở tuyến y tế cơ sở.

– Quản lý trạm y tế xã.

c) Về thái độ:

– Thực hành nghề nghiệp theo Luật pháp, tận tụy với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

– Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.

3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

– Học xong chương trình này, người học có đủ kiến thức và kỹ năng để trở thành người cán bộ y tế, có khả năng quản lý, khám và điều trị một số bệnh thông thường theo quy định, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

– Người Y sĩ có thể học liên thông lên trình độ đại học.