Dược sĩ

Ngày đăng: 28-11-2018

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

1. Mục tiêu chung:

Đào tạo người Dược sĩ trình độ trung cấp có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt, có kiến thức chuyên môn cơ bản và kỹ năng nghề nghiệp về Dược để thực hiện tốt các nhiệm cụ được giao; có khả năng tự học vươn lên góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

2. Mục tiêu cụ thể:

a) Về kiến thức:

– Có kiến thức chuyên môn cơ bản về Dược;

– Có kiến thức cơ bản về sự tác động của từng loại thuốc trên cơ thể người bệnh;

– Có kiến thức cơ bản về Pháp luật, chính sách Nhà nước về công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

b) Về kỹ năng:

– Quản lý, bảo quản thuốc và cung ứng thuốc trong phạm vi nhiệm vụ được giao;

– Hướng dẫn sử dụng thuốc cho người dùng hợp lý, an toàn, hiệu quả;

– Thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản trong bào chế, kiểm nghiệm thuốc,… theo nhiệm vụ được giao.

– Có tối thiểu trình độ A ngoại ngữ và tin học để phục vụ cho công tác chuyên môn.

c) Về thái độ:

– Tận tuỵ với sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân dân;

– Tôn trọng, hợp tác với đồng nghiệp trong quá trình làm việc;

– Trung thực, khiêm tốn, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;

– Coi trọng kết hợp y dược học hiện đại với y dược học cổ truyền.

3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

– Các cơ sở y tế: bệnh viện, trạm y tế…

– Trình dược viên.