Điều dưỡng

Ngày đăng: 28-11-2018

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

1. Mục tiêu chung:

Đào tạo điều dưỡng viên có kiến thức và kỹ năng chuyên ngành điều dưỡng ở trình độ trung cấp; có ý thức tổ chức kỷ luật, trung thực, khách quan, có ý thức học tập vươn lên; có sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ theo luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ của Nhân dân; hành nghề theo pháp luật và tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp.

2. Mục tiêu cụ thể:

Sau khi học xong chương trình người học có khả năng:

a) Về kiến thức:

– Trình bày được các kiến thức cơ bản về cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý;

– Phân tích được sự tác động của môi trường sống đối với sức khoẻ con người, các biện pháp duy trì, cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khoẻ.

– Phân tích được tâm lý người bệnh, người nhà người bệnh.

– Trình bày được những nguyên tắc cơ bản về qui trình chăm sóc điều dưỡng.

– Mô tả được các triệu chứng chính và các biện pháp phòng bệnh của các bệnh nội khoa, ngoại khoa, nhi khoa, sản-phụ khoa và bệnh truyền nhiễm thường gặp.

– Trình bày được luật pháp, chính sách Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ của nhân dân.

b) Về kỹ năng:

– Thực hiện được các qui trình kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng cơ bản.

– Thực hiện được kế hoạch chăm sóc người bệnh theo đúng qui trình điều dưỡng.

– Áp dụng được một số biện pháp chăm sóc điều dưỡng bằng y học cổ truyền cho người bệnh.

– Tham gia phát hiện sớm các dịch bệnh tại địa phương và phối hợp công tác phòng chống dịch.

– Tư vấn, giáo dục sức khoẻ cho người bệnh và cộng đồng.

– Phối hợp thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu, kế hoạch hoá gia đình, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ cộng đồng.

– Có tối thiểu trình độ A ngoại ngữ và tin học để phục vụ cho công tác chuyên môn.

c) Thái độ:

– Yêu ngành, yêu nghề, tận tuỵ với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh.

– Tôn trọng, đoàn kết, hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.

– Khiêm tốn học hỏi, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

– Bảo đảm an toàn cho người bệnh.

3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Học xong chương trình này, người học có đủ kiến thức, kỹ năng điều dưỡng để được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ sở y tế của Nhà nước hoặc các cơ sở y tế ngoài công lập.