Sư phạm Mầm non

Ngày đăng: 28-11-2018

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

1. Mục tiêu chung:

Đào tạo giáo viên mầm non ở bậc trung cấp chuyên nghiệp có lập trường chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; có tác phong sư phạm mẫu mực; nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành, có khả năng phát hiện, giải quyết những vấn đề thông thường thuộc chuyên ngành khoa học giáo dục mầm non.

2. Mục tiêu cụ thể:

a) Về kiến thức:

– Trình bày được những nội dung chung cơ bản về giáo dục thể chất, tâm lý học, giáo dục học, mỹ thuật học, âm nhạc và múa;

– Áp dụng được những kiến thức cơ sở và chuyên môn đã học để phân tích tâm lý trẻ lứa tuổi mầm non, phân tích quá trình phát triển thể chất trẻ lứa tuổi mầm non từ đó đưa ra các phương pháp tổ chức hoạt động vui chơi, hoạt động tạo hình cũng như phương pháp phát triển ngôn ngữ và âm nhạc cho trẻ;

– Trình bày được quy trình làm việc, các nguyên tắc tổ chức dạy học, hiểu biết và vận dụng một cách sáng tạo, có hiệu quả kiến thức khoa học vào việc tổ chức, bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ theo mục tiêu giáo dục mầm non.

b) Về kỹ năng:

– Vận hành và áp dụng một cách đồng bộ các quy định, phương pháp chăm sóc và bảo vệ trẻ trên nhiều mặt nhằm đảm bảo sự phát triển toàn diện của trẻ, lấy đó làm căn cứ để đánh giá hiệu quả chăm sóc và giáo dục trẻ ở trường mầm non.

– Lập được kế hoạch và định hướng phát triển cho trẻ phù hợp với yêu cầu đòi hỏi ở từng độ tuổi và từng cá thể trẻ.

– Biết thiết lập các mối quan hệ giữa gia đình với nhà trường, giữa giáo viên với trẻ mầm non nhằm đảm bảo sự phát triển có lợi nhất về thể chất và tinh thần cho trẻ

– Có khả năng tổ chức cuộc sống nuôi dưỡng, chăm  sóc, bảo vệ và phát triển thể chất cho trẻ đặc biệt tổ chức hoạt động trên nhiều mặt: học tập, vui chơi, sinh hoạt và các hoạt động khác nhằm đảm bảo một cách đồng bộ, hài hòa việc phát triển thể chất, trí tuệ, tinh thần và các quan hệ xã hội cho trẻ theo mục tiêu giáo dục của ngành mầm non.

– Biết ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học ở trường mầm non.

c) Về thái độ:

Có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ tay nghề, yêu nghề mến trẻ, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, cẩn thận và chu đáo nhằm đạt được hiệu quả công việc, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở các cơ sở giữ trẻ, các trường mẫu giáo hay mầm non.

3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục, đào tạo Mầm non công lập và ngoài công lập.