Vật lý trị liệu

Ngày đăng: 04-12-2018

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp:

Học viên sau khi học xong chương trình Vật lý trị liệu phải đạt được những kiến thức và kỹ năng sau:

1.1 Kiến thức:

– Nắm được các kiến thức cơ bản về vật lý trị liệu, phục hồi chức năng.

– Nắm vững các nguyên tắc cơ bản khi thao tác xoa bóp, vận động.

– Hiểu được tác dụng của xoa bóp, vận động đối với sức khỏe con người.

– Mô tả được các quy trình kỹ thuật của xoa bóp, vận động.

1.2. Kỹ năng:

+ Thực hiện thành thạo các kỹ thuật xoa bóp, vận động trên cơ thể người.

+ Chuyển giao kiến thức và kỹ năng chuyên ngành cho người bệnh và người nhà bệnh nhân.

1.3. Thái độ:

+ Tận tuỵ với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh.

+ Khiêm tốn học tập, chân thành hợp tác với đồng nghiệp.

+ Trung thực, khách quan, nghiêm túc trong công việc chuyên môn.

2. Cơ hội việc làm

– Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo sơ cấp Vật lý trị liệu, học sinh có thể trực tiếp làm việc tại các cơ sở phục hồi chức chức năng, khách sạn, nhà nghỉ hoặc tham gia công tác chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng.

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:

1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:

– Thời gian đào tạo: 03 tháng

– Thời gian học tập: 11 tuần

– Thời gian thực học tối thiểu: 300 giờ

– Thời gian ôn tập, kiểm tra hết môn và thi tốt nghiệp: 21 giờ (trong đó thi tốt nghiệp: 9 giờ)

2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

– Thời gian các môn học, mô đun đào tạo nghề: 300 giờ

– Thời gian học lý thuyết: 60 giờ; Thời gian học thực hành: 219 giờ.