Phun xăm thẩm mỹ

Ngày đăng: 04-12-2018

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp:

– Kiến thức:

+ Nhận thức được vai trò đạo đức của người chuyên viên Phun xăm thẩm mỹ;

+ Hiểu được tác phong chuyên nghiệp của người chuyên viên Phun xăm thẩm mỹ;

+ Hiểu được kiến thức phun xăm thẩm mỹ cơ bản;

+ Đảm bảo an toàn và vệ sinh trong quá trình làm đẹp phun xăm thẩm mỹ cho khách hàng;

+ Hiểu được mục đích của việc phun xăm thẩm mỹ;

+ Hiểu được kỹ thuật vẽ, định dạng, tạo khối, tạo bóng trong phun xăm thẩm mỹ;

+ Mô tả được quá trình phun xăm thẩm mỹ, cách sử dụng máy móc phun xăm;

+ Hiểu được kỹ thuật chỉnh sửa, kỹ thuật pha màu mực, phương pháp sử dụng tê hiệu quả trong phun xăm thẩm mỹ;

– Kỹ năng:

+ Thực hiện thành thạo các thao tác vẽ, định dạng, tạo khối, tạo dáng;

+ Thực hiện thành thạo các thao tác sử dụng máy móc phun xăm thẩm mỹ;

+ Thực hiện thành thạo các thao tác chỉnh sửa phun xăm – phun thêu – điêu khắc thẩm mỹ;

+ Thành thạo sử dụng phương pháp pha trộn màu sắc – Kỹ thuật pha màu mực;

+ Thực hiện công tác an toàn và vệ sinh trong quá trình chăm sóc khách hàng;

– Thái độ:

+ Cẩn thận, tỉ mỉ, thao tác nhanh khi thực hiện các kỹ năng;

+ Rèn luyện kỹ năng chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp đảm bảo chất lượng và hiệu quả;

+ Không ngừng học tập nâng cao trình độ để đáp ứng với yêu cầu của phun xăm thẩm mỹ;

+ Yêu ngành, yêu nghề; thái độ học tập tích cực; rèn luyện nỗ lực.

2. Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Phun xăm thẩm mỹ, học viên có thể trực tiếp tham gia lao động nghề với các nhiệm vụ:

– Chuyên viên Phun xăm thẩm mỹ cho các Trung tâm chăm sóc sắc đẹp;

– Thành lập Trung tâm dạy nghề Phun xăm thẩm mỹ;

– Làm chủ Beautysalon làm đẹp;

– Lãnh đạo điều hành Trung tâm Chăm sóc sắc đẹp – Phun xăm thẩm mỹ; các Thẩm mỹ viện;

Ngoài ra, khi được bổ sung các kiến thức cơ bản về sư phạm, học viên có khả năng trở thành các giáo viên dạy nghề Phun xăm thẩm mỹ hoặc tham gia học liên thông lên các bậc học cao hơn nhằm phát triển kiến thức và kỹ năng tay nghề.

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:

1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:

– Thời gian đào tạo: 3 tháng

– Thời gian thực học tối thiểu: 330 giờ

– Trong đó thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi tốt nghiệp: 20 giờ

2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

– Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 330 giờ

– Thời gian học lý thuyết: 98 giờ; Thời gian học thực hành: 212 giờ, Thời gian kiểm tra/thi: 20 giờ.