May công nghiệp

Ngày đăng: 04-12-2018

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp:

1.1. Kiến thức:

+ Trình bày được kiến thức các môn cơ sở như: Vật liệu may, An toàn lao động, Vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ để thực hiện các nhiệm vụ cơ bản của nghề may công nghiệp.

+ Hiểu được tính chất cơ bản của một số nguyên vật liệu sản xuất ra các sản phẩm may.

+ Biết được nguyên lý vận hành đảm bảo an toàn, tính năng, tác dụng và bảo quản một số thiết bị cơ bản trên dây chuyền may công nghiệp.

+ Nắm được phương pháp may chi tiết và lắp ráp các chi tiết trên sản phẩm may thông dụng; kiểm tra được sản phẩm đạt chất lượng theo yêu cầu may công nghiệp.

+ Hiểu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của lao động nghề may công nghiệp về an toàn, vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ.

+ Nắm được kỷ luật lao động và tác phong công nghiệp.

1.2.  Kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ phụ trợ trên trên dây chuyền may công nghiệp như máy may 1 kim; máy vắt sổ 2 kim 5 chỉ; máy cuốn ống; máy thùa khuyết; máy đính cúc.

+ Vận hành thiết bị an toàn và đúng quy trình kỹ thuật để thực hiện may các đường may cơ bản như đường vắt sổ; đường may can; đường may viền; đường may cuốn; đường may mí; đường may lộn; đường may diễu; đường may tra; thùa khuyết; đính cúc đúng yêu cầu kỹ thuật.

+ May các chi tiết trên sản phẩm áo sơ mi hoặc quần âu như may ly chiết; may nẹp; may túi; may thép tay; may măng séc; may cổ; may cửa khoá quần; may cạp quần đạt yêu cầu chất lượng của tài liệu kỹ thuật.

+ May lắp ráp các cụm chi tiết trên sản phẩm áo sơ mi hoặc quần âu như may vai; tra cổ; tra tay; may sườn; tra măng séc; tra cạp quần; may giàng quần; may đũng; thùa khuyết đính cúc đạt yêu cầu chất lượng của tài liệu kỹ thuật.

+ Có khả năng làm việc độc lập trên các công đoạn lắp ráp sản phẩm sơ mi quần âu.

+ Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh công nghiệp trong sản xuất.

1.3.  Thái độ:

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật, thái độ học tập và rèn luyện nghiêm túc.

+ Có tinh thần trách nhiệm với công việc

2. Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo sơ cấp May công nghiệp, học sinh có thể trực tiếp tham gia sản xuất trên các dây chuyền may của các Doanh nghiệp hoặc làm việc độc lập tại cơ sở do cá nhân tự tổ chức sản xuất.

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:

1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:

– Thời gian đào tạo: 03 tháng

– Thời gian học tập: 11 tuần

– Thời gian thực học: 285 giờ

– Thời gian ôn và kiểm tra hết môn học, mô đun và kết thúc khoá học: 15 giờ (Trong đó kiểm tra kết thúc khoá học 05 giờ).

2. Phân bổ thời gian học tối thiểu:

– Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 300 giờ

– Thời gian học lý thuyết: 45 giờ; Thời gian học thực hành: 240 giờ; Thời gian kiểm tra kết thúc môn học, mô đun: 15