Kỹ thuật chế biến món ăn

Ngày đăng: 04-12-2018

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp:

1.1. Kiến thức:

– Học viên phải hiểu được tầm quan trọng của ngành du lịch, đặc biệt là ngành du lịch khách sạn, trong đó bộ phận chế biến món ăn là một nhu cầu tất yếu.

– Nắm được kỹ thuật sơ chế và cắt thái nguyên vật liệu, thực phẩm

– Vệ sinh an toàn thực phẩm.

– Biết cách xây dựng thực đơn phù hợp.

– Hiểu rõ cách bảo quản thực phẩm và làm chín thực phẩm.

– Hiểu rõ quy trình chế biến các món ăn.

– Rèn luyện cho học sinh có tính sáng tạo trong chế biến các món ăn.

1.2. Kỹ năng:

– Học viên phải nắm được các kiến thức kỹ năng cơ bản về vệ sinh an toàn thực phẩm, cách xây dựng một thực đơn theo đúng yêu cầu sức khỏe và chế biến món ăn.

– Nắm được các khái niệm cơ bản trong chế biến các món ăn.

– Phải biết kết hợp giữa các phương pháp để làm ra một sản phẩm mới

– Biết cách vận dụng kỹ thuật chế biến các món ăn vào cuộc sống. Qua đó giúp cho học viên nắm được thị hiếu của thị trường để sáng tạo có ý thức về một món ăn mới.

– Biết trình bày món ăn có nghệ thuật.

1.3.  Thái độ:

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật, thái độ học tập và rèn luyện nghiêm túc.

+ Có tinh thần trách nhiệm với công việc

2. Cơ hội việc làm:

– Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo sơ cấp Kỹ thuật chế biến món ăn, học sinh có thể trực tiếp làm việc với chức năng là đầu bếp, nhân viên phục vụ trong các bếp ăn, nhà hàng khách sạn hoặc các loại nhà hàng khác.

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:

1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:

– Thời gian đào tạo: 03 tháng

– Thời gian học tập: 11 tuần

– Thời gian thực học: 300 giờ

– Thời gian ôn và kiểm tra hết môn học, mô đun và kết thúc khoá học: 15 giờ (Trong đó kiểm tra kết thúc khoá học 05 giờ).

2. Phân bổ thời gian học tối thiểu:

– Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 300 giờ

– Thời gian học lý thuyết: 85 giờ; Thời gian học thực hành: 200 giờ; Ôn tập, kiểm tra: 15 giờ.