Uncategorized

28/04/2021

Thi online ngày 29.04.2021

• Môn thi: CHĂM SÓC SỨC KHỎE TRẺ EM (60 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CĐI-A1 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài thi

27/04/2021

Thi online ngày 28.04.2021

• Môn thi: CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH TRUYỀN NHIỄM (60 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CĐI-A1 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài thi