Trung cấp

22/09/2022

NGÀNH KẾ TOÁN – NGÀNH HỌC ỔN ĐỊNH BỀN VỮNG

Khi nhắc đến ngành Kế Toán, người ta nghĩ ngay đến những con số và những thứ liên quan đến các hoạt động tài chính của một tổ chức như vay mượn, nhận lương, tăng thu chi, thuế trong quản lý kinh tế và tài chính. Kế Toán là một…

22/07/2022

TUYỂN SINH TRUNG CẤP CHÍNH QUY Y SĨ Y HỌC CỔ TRUYỀN

Ngành y học cổ truyền luôn được đánh giá là ngành có tiềm năng phát triển, bề dày lịch sử lâu đời, nguồn dược liệu phong phú đa dạng và cơ hội việc làm cao. Dù y học cổ truyền chỉ mới phát triển trong những năm gần đây, nhưng…