Trung cấp

23/02/2019

Tuyển sinh Trung cấp Thú y văn bằng 2

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo tuyển sinh Trung cấp Thú y văn bằng 2 tại Trung tâm GDNN-GDTX Tx. Hương Trà và tại Trường Trung cấp Âu Lạc Huế như sau: * HƯƠNG TRÀ: * TRƯỜNG TRUNG CẤP ÂU LẠC: