Cao đẳng – Liên thông Cao đẳng

20/05/2021

Siêu ưu đãi và học bổng khủng khi đăng ký Cao đẳng Âu Lạc – Huế

Trường Cao đẳng Âu Lạc – Huế: Tuyển sinh Cao đẳng các ngành • Quản trị kinh doanh • Công nghệ thông tin • Thiết kế đồ họa • Kế toán Phát triển sự nghiệp, định hướng tương lai từ những ngành học xu hướng hàng đầu hiện nay! Với…

03/08/2020

60 suất Học Bổng dành cho Công Dân Lào khi đăng ký Cao Đẳng Chính Quy tại CĐ Âu Lạc

60 suất Học Bổng dành cho Công Dân Lào khi đăng ký Cao Đẳng Chính Quy tại Trường Cao Đẳng Âu Lạc Huế 4 ngành: 𝗗𝘂̛𝗼̛̣𝗰 – Đ𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗗𝘂̛𝗼̛̃𝗻𝗴 – 𝗧𝗵𝘂́ 𝗬 – 𝗞𝘆̃ 𝗧𝗵𝘂𝗮̣̂𝘁 𝗖𝗵𝗲̂́ 𝗕𝗶𝗲̂́𝗻 𝗠𝗼́𝗻 𝗔̆𝗻 Tháng 8/2020, Cao Đẳng Âu Lạc – Huế mang đến ưu…

03/08/2020

60 ທຶນການສືກສາແບບຟຣີພີເສດ (ແບບມີເບ້ຍລ້ຽງ, ບໍ່ເສຍຄ່າທຳນຽມອື່ນໆ) ມອບໃຫ້ກຳມະກອນຄົນລາວ. ເມືອລົງທະບຽນຮຽນສາຍຊັ້ນສູງແບບທາງການ

60 ທຶນການສືກສາແບບຟຣີພີເສດ (ແບບມີເບ້ຍລ້ຽງ, ບໍ່ເສຍຄ່າທຳນຽມອື່ນໆ) ມອບໃຫ້ກຳມະກອນຄົນລາວ. ເມືອລົງທະບຽນຮຽນສາຍຊັ້ນສູງແບບທາງການ 4 ສາຍ: 1. ແພດການຢາ 2. ແພດທົ່ວໄປ 3. ສັດຕະວະແພດ 4. ວິຊາການປຸງແຕ່ງອາຫານ ເງື່ອນໄຂແມ່ນໃຫ້ຕົງກັບຄະແນນມາດຖານຂອງວິຊາຊີບໃນລະດັບຊາດ ແລະ ອາຊີ, ໃນເດືອນ 8 ປີ 2020 ທາງວິທະຍາໄລຊັ້ນສູງ ເອົາລ່າກ – ເຫ້ ນຳສະເໜີສິດທີພີເສດອັນຍີງໃຫຍ່ຂອງປີມາມອບໃຫ້ກັບບັນດານັກຮຽນ, ນັກສືກສາ ສັນຊາດລາວ. ພິເສດ ວິທະຍາໄລຈະຮັບຮອງເລື່ອງມີວຽກເຮັດງານທຳແບບ 100% ຫຼັງຈາກທີຮຽນຈົບແບບສົມບູນ. 30 ທືນການສືກສາທີເຕັມຮູບແບບທຸກພາກສ່ວນ – ຟຣີ 100% ເຂົ້າສືກສາຟຣີທຸກຂະແໜງວິຊາຮຽນ ທືນສູງເຖີງ 33 ລ້ານດົ່ງ. – ເງື່ອນໄຂການສະໝັກ: ນັກຮຽນຕ້ອງຈັບຊັ້ນມັດທະຍົມສົມບູນ, ຜົນຂອງການຈົບຊັ້ນ ມ7 ແມ່ນໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ ເກັ່ງ…