Thời khóa biểu

14/03/2020

Lịch học trên truyền hình TRT

Theo kế hoạch, lịch học lớp 12 bắt đầu phát sóng từ ngày 16/3/2020, lớp 9 từ ngày 23/3/2020 với thời lượng mỗi môn 2 tiết/tuần (riêng môn Tiếng Anh có 2 chương trình: 7 năm và 10 năm); mỗi tiết từ 30 – 35 phút. Thời gian 3 tiết…

19/09/2019

Thời Khóa Biểu Ngành Điện

      TRUNG CẤP TKB lớp K12-ĐDD-B1(DOT 4) TKB Lop K13-ĐDD-A1 TKB-Lop k13-ĐL-A1 DOT3 TKB lớp K13 ĐL A2 DOT 2 TKB lớp K13 ĐL A3

19/04/2019

Thời khóa biểu Ngành Sư Phạm Mầm Non

ĐẠI HỌC TKB Lớp DH MN TỪ CĐ LÊN ĐH DOT 5 TKB Lớp DH MN TỪ CĐ LÊN ĐH DOT6 TKB Lớp DH MN TỪ CĐ LÊN ĐH DOT 7 TKB Lớp DH MN TỪ TC LÊN ĐH DOT 5 TKB Lớp DH MN TỪ TC LÊN ĐH DOT…

19/04/2019

Thời khóa biểu Ngành Chế Biến Món Ăn

TRUNG CẤP TKBlớp K12-CBMA-A1 (DOT2) TKB lớp K13-CBMA-A1(ĐỢT 3) TKB lớp K13-CBMA-A2(ĐỢT 2) TKB lớp K13 CBMA-A3 NĐ TKB lớp K13 CBMA-A4(ĐỢT 1) SƠ CẤP TKB lop SC-Khóa 3

19/04/2019

Thời khóa biểu Ngành Y Sĩ, Ngành Điều dưỡng

ĐẠI HỌC TKB LTTC ĐIỀU DƯỠNG TKB LTCĐ ĐIỀU DƯỠNG CAO ĐẲNG TKB Lớp CĐLT ĐI K3 Phương Đông TKB- Lớp CDLT-DD-K4 TKB-LT HA ĐỢT 11 TRUNG CẤP TKB lớp K12-ĐI-A TKB lớp K12-YS-A ĐỢT 7 TKB lớp K12-YS-A(DOT 5) TKB lớp K13-ĐI-A(DOT 6) TKB Lớp VB2 YS TKB lớp…

19/04/2019

Thời khóa biểu Ngành Dược

ĐẠI HỌC TKB-LTĐH-NGÀNH-DƯỢC TỪ TC (27-7 đến 23-11) TKB-LTĐH-NGÀNH-DƯỢCTỪ CĐ (27-7 đến 23-11) CAO ĐẲNG TKB CĐLT DUOC K3 TKB CĐLT DUOC K5 DOT 8 TRUNG CẤP TKB Lop K12-DS-A(DOT 3) TKB lop K13-DS-A(DOT 3) TKB DS-B11 TKB Lop DS-B12 TKB Lop DS-B13 TKB Lop DS-B14 TKB K12 DS-A3 QĐ…

08/04/2019

Thời khóa biểu các lớp từ ngày 08/04/2019 đến ngày 14/04/2019

Trường trung cấp Âu lạc huế Thông báo Thời khóa biểu các lớp từ ngày 08/04/2019 đến ngày 14/04/2019 cụ thể như sau: Thời khóa biểu lớp VB2 YS Thời khóa biểu lớp BÁNH nhí Thời khóa biểu lớp CĐLT Điều dưỡng K3 Thời khóa biểu lớp Dược B9 Thời…

30/03/2019

Thời khóa biểu các lớp từ ngày 01.04.2019 đến ngày 07.04.2019

Trường trung cấp Âu lạc Huế thông báo thời khóa biểu các lớp từ ngày 01.04.2019 đến ngày 07.04.2019 cụ thể như sau: Thời khóa biểu lớp CĐLT Điều dưỡng K3 Thời khóa biểu lớp CĐLT Dược K3 Thời khóa biểu lớp CĐLT Dược K4 mạnh tý Thời khóa biểu…

23/03/2019

Thời khóa biểu các lớp từ ngày 25.03.2019 đến ngày 31.03.2019

Trường trung cấp Âu lạc huế Thông báo Thời khóa biểu các lớp từ ngày 25.03.2019 đến ngày 31.03.2019 cụ thể như sau: Thời khóa biểu lớp Dược B9 Thời khóa biểu lớp Dược B10 Thời khóa biểu lớp Dược B11 Thời khóa biểu lớp Dược B12 Thời khóa biểu…

16/03/2019

Thời khiểu các lớp từ ngày 18.03.2019 đến ngày 24.03.2019

Trường trung cấp Âu lạc huế Thông báo thời khóa biểu các lớp từ ngày 18.03.2019 đến ngày 24.03.2019 cụ thể như sau: Thời khóa biểu lớp CĐLT Điều dưỡng Thời khóa biểu lớp CĐLT Dược K3 Thời khóa biểu lớp CĐLT Dược Mạnh Tý K4 Thời khóa biểu lớp…

09/03/2019

Thời khóa biểu các lớp từ ngày 11.03.2019 đến ngày 17.03.2019

Trường trung cấp Âu lạc Huế Thông báo thời khóa biểu các lớp từ ngày 11.03.2019 đến ngày 17.03.2019 cụ thể như sau: Thời khóa biểu CĐLT Dược K3 Thời khóa biểu lớp CĐLT Điều dưỡng K3 Thời khóa biểu lớp CĐLT Dược Mạnh Tý K4 Thời khóa biểu lớp…

02/03/2019

Thời khóa biểu các lớp từ ngày 04.03.2019 đến 10.03.2019

Trường Trung cấp Âu lạc Huế Thông báo thời khóa biểu các lớp từ ngày 04.03.2019 đến 10.03.2019 cụ thể như sau: Thời khóa biểu lớp CĐLT Dược K3 Thời khóa biểu lớp CĐLT Dược Mạnh Tý K4 Thời khóa biểu lớp ĐHLTSP mầm non Thời khóa biểu lớp Dược…

23/02/2019

Thời khóa biểu các lớp từ ngày 25.02.2019 đến ngày 03.03.2019

Trường trung cấp Âu lạc thông báo thời khóa biểu các lớp từ ngày 25.02.2019 đến ngày 03.03.2019 cụ thể như sau: Thời khóa biểu lớp CĐLT Dược Mạnh Tý K4 Thời khóa biểu lớp CĐLT Điều dưỡng Khóa 3 Thời khóa biểu lớp CĐLT Dược K3 Thời khóa biểu…

26/01/2019

Thời khóa biểu các lớp từ ngày 18/02/2019 đến 24/02/2019

Trường trung cấp Âu lạc Huế Thông báo thời khóa biểu các lớp từ ngày 18/02/2019 đến 24/02/2019 cụ thể như sau: Thời khóa biểu lớp CĐLT Điều dưỡng Thời khóa biểu lớp CĐLT Dược Khóa 4(Mạnh Tý) Thời khóa biểu lớp Dược B9 Thời khóa biểu lớp Dược B10…