Thời khóa biểu

19/04/2019

Thời khóa biểu Ngành Sư Phạm Mầm Non

ĐẠI HỌC TKB Lớp DH MN TỪ TC LÊN ĐH DOT 5 TKB Lớp DH MN TỪ CĐ LÊN ĐH DOT 5 TKB Lớp DH MN TỪ TC LÊN ĐH DOT 6 TKB Lớp DH MN TỪ CĐ LÊN ĐH DOT 6 TRUNG CẤP TKB lớp K12 MN-A(ĐỢT 2) TKB-Lop…

19/04/2019

Thời khóa biểu Ngành Y Sĩ, Ngành Điều dưỡng

ĐẠI HỌC TKB-LTĐH-NGÀNH-ĐI TỪ TC (15-6 đến 08-9) TKB-LTĐH-NGÀNH-ĐI TỪ TC (15-6 đến 08-9) CAO ĐẲNG TKB CĐLT ĐI K3 Phương Đông Đợt 6 TKB- Lớp CDLT-DD-K4 DOT 9 TKB-CĐLT KTHA Y học Đợt 6 TRUNG CẤP TKB lớp K12 Điều dưỡng TKB lớp K12 YS TKB lớp K13 Điều…

19/04/2019

Thời khóa biểu Ngành Dược

ĐẠI HỌC TKB-LTĐH-NGÀNH-DƯỢC TỪ TC (27-7 đến 23-11) TKB-LTĐH-NGÀNH-DƯỢCTỪ CĐ (27-7 đến 23-11) CAO ĐẲNG TKB CĐLT DUOC K3 DOT 14 T TKB CĐLT DUOC K4 MANH TY DOT 14 TKB CĐLT DUOC K5(DOT 6) TRUNG CẤP TKB Lop K12-DS-A TKB lop K13-DS-A(ĐỢT 2) TKB DS-B11 TKB Lop DS-B12 TKB…

08/04/2019

Thời khóa biểu các lớp từ ngày 08/04/2019 đến ngày 14/04/2019

Trường trung cấp Âu lạc huế Thông báo Thời khóa biểu các lớp từ ngày 08/04/2019 đến ngày 14/04/2019 cụ thể như sau: Thời khóa biểu lớp VB2 YS Thời khóa biểu lớp BÁNH nhí Thời khóa biểu lớp CĐLT Điều dưỡng K3 Thời khóa biểu lớp Dược B9 Thời…

30/03/2019

Thời khóa biểu các lớp từ ngày 01.04.2019 đến ngày 07.04.2019

Trường trung cấp Âu lạc Huế thông báo thời khóa biểu các lớp từ ngày 01.04.2019 đến ngày 07.04.2019 cụ thể như sau: Thời khóa biểu lớp CĐLT Điều dưỡng K3 Thời khóa biểu lớp CĐLT Dược K3 Thời khóa biểu lớp CĐLT Dược K4 mạnh tý Thời khóa biểu…

23/03/2019

Thời khóa biểu các lớp từ ngày 25.03.2019 đến ngày 31.03.2019

Trường trung cấp Âu lạc huế Thông báo Thời khóa biểu các lớp từ ngày 25.03.2019 đến ngày 31.03.2019 cụ thể như sau: Thời khóa biểu lớp Dược B9 Thời khóa biểu lớp Dược B10 Thời khóa biểu lớp Dược B11 Thời khóa biểu lớp Dược B12 Thời khóa biểu…

16/03/2019

Thời khiểu các lớp từ ngày 18.03.2019 đến ngày 24.03.2019

Trường trung cấp Âu lạc huế Thông báo thời khóa biểu các lớp từ ngày 18.03.2019 đến ngày 24.03.2019 cụ thể như sau: Thời khóa biểu lớp CĐLT Điều dưỡng Thời khóa biểu lớp CĐLT Dược K3 Thời khóa biểu lớp CĐLT Dược Mạnh Tý K4 Thời khóa biểu lớp…