Thời khóa biểu

18/09/2019

Thời Khóa Biểu Ngành Thú Y

ĐẠI HỌC TKB-LTÐH-NGÀNH-THU Y TRUNG CẤP TKB Lop K12-TY-A (HKI ĐỢT 1 NH 2019-2020) TKB Lop K13 TY-A (HKI ĐỢT 1 NH 2019-2020)

19/04/2019

Thời khóa biểu Ngành Y Sĩ, Ngành Điều dưỡng

ĐẠI HỌC TKB-LTĐH-NGÀNH-ĐI TỪ TC (15-6 đến 08-9) TKB-LTĐH-NGÀNH-ĐI TỪ TC (15-6 đến 08-9) CAO ĐẲNG TKB CĐLT ĐI K3 Phương Đông Đợt 6 TKB CĐLT ĐI K4 Đợt 4 TKB-CĐLT KTHA Y học Đợt 6 TRUNG CẤP TKB Lop K12-ĐI-A Học kỳ 1 năm học 2019-2020 đợt 1 TKB…

19/04/2019

Thời khóa biểu Ngành Dược

ĐẠI HỌC TKB-LTĐH-NGÀNH-DƯỢC TỪ TC (27-7 đến 23-11) TKB-LTĐH-NGÀNH-DƯỢCTỪ CĐ (27-7 đến 23-11) CAO ĐẲNG TKB CĐLT DUOC K3 đợt 7 TKB CĐLT Dược K4 Mạnh Tý Đợt 8 TKB CĐLT Dược K5 đợt 3 TRUNG CẤP TKB Lop K12- DS-A(ĐỢT 1) TKB Lop K13 – DS-A(ĐỢT 1) TKB Lop…

08/04/2019

Thời khóa biểu các lớp từ ngày 08/04/2019 đến ngày 14/04/2019

Trường trung cấp Âu lạc huế Thông báo Thời khóa biểu các lớp từ ngày 08/04/2019 đến ngày 14/04/2019 cụ thể như sau: Thời khóa biểu lớp VB2 YS Thời khóa biểu lớp BÁNH nhí Thời khóa biểu lớp CĐLT Điều dưỡng K3 Thời khóa biểu lớp Dược B9 Thời…

30/03/2019

Thời khóa biểu các lớp từ ngày 01.04.2019 đến ngày 07.04.2019

Trường trung cấp Âu lạc Huế thông báo thời khóa biểu các lớp từ ngày 01.04.2019 đến ngày 07.04.2019 cụ thể như sau: Thời khóa biểu lớp CĐLT Điều dưỡng K3 Thời khóa biểu lớp CĐLT Dược K3 Thời khóa biểu lớp CĐLT Dược K4 mạnh tý Thời khóa biểu…

23/03/2019

Thời khóa biểu các lớp từ ngày 25.03.2019 đến ngày 31.03.2019

Trường trung cấp Âu lạc huế Thông báo Thời khóa biểu các lớp từ ngày 25.03.2019 đến ngày 31.03.2019 cụ thể như sau: Thời khóa biểu lớp Dược B9 Thời khóa biểu lớp Dược B10 Thời khóa biểu lớp Dược B11 Thời khóa biểu lớp Dược B12 Thời khóa biểu…

16/03/2019

Thời khiểu các lớp từ ngày 18.03.2019 đến ngày 24.03.2019

Trường trung cấp Âu lạc huế Thông báo thời khóa biểu các lớp từ ngày 18.03.2019 đến ngày 24.03.2019 cụ thể như sau: Thời khóa biểu lớp CĐLT Điều dưỡng Thời khóa biểu lớp CĐLT Dược K3 Thời khóa biểu lớp CĐLT Dược Mạnh Tý K4 Thời khóa biểu lớp…

09/03/2019

Thời khóa biểu các lớp từ ngày 11.03.2019 đến ngày 17.03.2019

Trường trung cấp Âu lạc Huế Thông báo thời khóa biểu các lớp từ ngày 11.03.2019 đến ngày 17.03.2019 cụ thể như sau: Thời khóa biểu CĐLT Dược K3 Thời khóa biểu lớp CĐLT Điều dưỡng K3 Thời khóa biểu lớp CĐLT Dược Mạnh Tý K4 Thời khóa biểu lớp…