Thi Online

24/09/2021

Thi online ngày 24.09.2021

Đến giờ thi, thí sinh tải lại trang để xuất hiện link làm bài thi • Môn thi: DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN (60 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CDS-A1, K1-CDS-A2 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm…

22/09/2021

Thi online ngày 23.09.2021

Đến giờ thi, thí sinh tải lại trang để xuất hiện link làm bài thi • Môn thi: HÓA SINH (60 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CDS-A1, K1-CDS-A2 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài thi…

22/09/2021

Thi online ngày 22.09.2021

Đến giờ thi, thí sinh tải lại trang để xuất hiện link làm bài thi • Môn thi: QUẢN TRỊ KINH DOANH DƯỢC (90 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CDS-A1 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h30 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian…

21/09/2021

Thi online ngày 21.09.2021

Đến giờ thi, thí sinh tải lại trang để xuất hiện link làm bài thi • Môn thi: BÀO CHẾ 2 (60 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CDS-A1 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian…

19/09/2021

Thi online ngày 20.09.2021

• Môn thi: VI SINH VẬT THÚ Y (60 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CTY-A1 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài • Môn thi: ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH (75 phút – Tự…

14/09/2021

Thi online ngày 19.09.2021

• Môn thi: TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG (90 phút – Tự luận) • Lớp: K13-MN-A1, K14-MN-A1, K13-MN-B1, K13-MN-B2, K13-MN-B3 • Thời gian bắt đầu: 08h00 • Thời gian kết thúc: 09h30 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài thi • Môn thi: GIÁO DỤC HỌC…

14/09/2021

Thi online ngày 18.09.2021

• Môn thi: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (50 phút – Trắc nghiệm) • Lớp: K13-MN-A1, K14-MN-A1, K13-MN-B1, K13-MN-B2, K13-MN-B3 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 18h50 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài

12/09/2021

Thi online ngày 13.09.2021

• Môn thi: TIẾNG NHẬT GIAO TIẾP CÔNG SỞ (60 phút – Trắc nghiệm) • Lớp: K13-TN-A1, K14-TN-A1 • Thời gian bắt đầu: 14h00 • Thời gian kết thúc: 15h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài • Môn thi: CHĂN NUÔI CƠ BẢN (90 phút –…

02/08/2021

Thi online ngày 02.08.2021

• Môn thi: BỆNH NỘI KHOA (60 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CTY-A1 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài thi

28/04/2021

Thi online ngày 29.04.2021

• Môn thi: CHĂM SÓC SỨC KHỎE TRẺ EM (60 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CĐI-A1 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài thi

27/04/2021

Thi online ngày 28.04.2021

• Môn thi: CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH TRUYỀN NHIỄM (60 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CĐI-A1 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài thi

26/04/2021

Thi online ngày 27.04.2021

• Môn thi: CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG (60 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CĐI-A1 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài thi

23/04/2021

Thi online ngày 26.04.2021

• Môn thi: HÓA HỌC (60 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CĐI-A1 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài thi

21/01/2021

Thi online ngày 21.01.2021

• Môn thi: SINH LÝ ĐỘNG VẬT (60 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CTY-A1 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài • Môn thi: NGOẠI KHOA THÚ Y (60 phút – Tự luận) •…

19/01/2021

Thi online ngày 20.01.2021

• Môn thi: BỆNH CHÓ MÈO (50 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CTY-A1 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 18h50 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài • Môn thi: BỆNH TRUYỀN NHIỄM (60 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CTY-A1 •…

18/01/2021

Thi online ngày 19.01.2021

• Môn thi: MIỄN DỊCH HỌC (60 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CTY-A1 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài • Môn thi: DỊCH TỂ THÚ Y (60 phút – Tự luận) • Lớp:…

20/05/2020

Thi online ngày 26.05.2020

• Môn thi: BÀO CHẾ 2 (60 phút – Trắc nghiệm) • Lớp: K12-DS-B11 • Thời gian bắt đầu: 19h00 • Thời gian kết thúc: 20h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài thi • Môn thi: HÓA PHÂN TÍCH (60 phút – Tự luận) • Lớp: K12-DS-B11…

11/05/2020

Thi online ngày 15.05.2020

• Môn thi: NGOẠI NGỮ CƠ BẢN (60 phút – Trắc nghiệm) • Lớp: K1-CĐI-A1 • Thời gian bắt đầu: 19h00 • Thời gian kết thúc: 20h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài • Môn thi: TÂM LÝ – Y ĐỨC (60 phút – Tự…

04/05/2020

Thi online ngày 04.05.2020

• Môn thi: HÓA DƯỢC – DƯỢC LÝ (60 phút – Tự luận) • Lớp: K12-DS-A2, K12-DS-A3, K12-DS-A4 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài thi • Môn thi: MARKETING DƯỢC (60 phút – Trắc…

28/04/2020

Thi online ngày 29.04.2020

• Môn thi: KÝ SINH TRÙNG (Vấn đáp) • Lớp: K13-TY-A • Thời gian bắt đầu: 14h00 • Môn thi: ĐIỆN KỸ THUẬT (60 phút – Tự luận) • Lớp: K12-ĐDD-B1 • Thời gian bắt đầu: 19h00 • Thời gian kết thúc: 20h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian…