Lịch Thi

24/06/2018

Số báo danh và lịch thi Tốt nghiệp Khoá 10

Danh sách thi thực hành K10-CBMA Danh sách thi thực hành K10-DS Danh sách thi thực hành K10-MN Danh sách thi thực hành K10-YS Danh sách thi Tốt nghiệp Khoá 10 Lịch thi Tốt nghiệp Chính trị và Lý thuyết tổng hợp Khoá 10 Lịch thi Tốt nghiệp Thực hành…

02/04/2018

Điểm toàn khoá và Danh sách dự thi Tốt nghiệp lớp DS-B6

Hội đồng thi Tốt nghiệp năm 2018 trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo Điểm toàn khoá và Danh sách dự thi Tốt nghiệp lớp DS-B6 như sau: Điểm Khóa học 2015-2017 DS-B6 lần 1 Điểm Khóa học 2015-2017 DS-B6 lần 2 Điểm Toàn khoá DS-B6 SBD và phòng thi…