Kết quả học tập

05/06/2019

Thông báo Điểm học kỳ 1 lần 1 Khóa 12 năm học 2018-2019

Điểm học kỳ 1 NH 2018-2019 lần 1 lớp K12-ĐI Điểm học kỳ 1 NH 2018-2019 lần 1 lớp K12-YS Điểm học kỳ 1 NH 2018-2019 lần 1 lớp K12-TY Điểm học kỳ 1 NH 2018-2019 lần 1 lớp K12-CBMA Điểm học kỳ 1 NH 2018-2019 lần 1lớp K12-DS Điểm…

28/03/2019

Điểm tổng kết học kỳ 1 năm học 2018-2019

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo : Tổng kết điểm lần 1 VB2 DD Điểm NH 2018-2019 lần 1 BM Sư phạm MN Điểm NH 2018-2019 lần 1 BM Dược Điểm NH 2018-2019 lần 1 BM Thú Y Điểm NH 2018-2019 lần 1 BM Y sỹ

16/01/2019

Bảng điểm con và bảng điểm tổng kết toàn các lớp VB2 YS

*Bảng điểm con toàn khóa lớp VB2 Quảng Điền *Tổng kết toàn khóa lớp VB2 Quảng Điền *Tổng kết toàn khóa lớp VB2 Phú Lộc *Bảng điểm con toàn khóa lớp VB2 Phú Lộc *Bảng điểm con toàn khóa lớp VB2 Huế *Tổng kết toàn khóa lớp VB2 Huế *Bảng…

01/12/2018

Điểm khoá học 2017-2018 lớp Y sỹ chuyển đổi

Xin bấm và link bên dưới để tải về: Điểm tổng kết năm học 2017-2018 học tại Quảng Điền  Điểm tổng kết năm học 2017-2018 học tại Phú Lộc Điểm tổng kết năm học 2017-2018 học tại Huế Điểm tổng kết năm học 2017-2018 học tại A Lưới

15/11/2018

Điểm lần 1 và điểm tổng kết năm học 2017-2018 khoá 11

* Bộ môn Thú Y: Điểm lần 1 năm học 2017-2018 Điểm tổng kết năm học 2017-2018 * Bộ môn Y Sỹ: Điểm lần 1 năm học 2017-2018 Điểm tổng kết năm học 2017-2018 * Bộ môn Sư phạm Mầm non: Điểm lần 1 năm học 2017-2018 Điểm tổng kết…

07/11/2018

Điểm khoá học 2017-2018 lớp Dược Sỹ B7

Xin bấm vào link phía dưới để tải về Điểm Khóa học 2017-2018 DS-B7 Học phần Bào chế 2, lần 2 Điểm Khóa học 2017-2018 lớp DS-B7 lần 1 Điểm Khóa học 2017-2018 lớp DS-B7 lần 2

03/11/2018

Điểm các lớp Khoá 11 năm học 2017-2018 lần 1

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo Điểm các lớp Khoá 11 năm học 2017-2018 lần 1 như sau: Điểm NH 2017-2018 lần 1 BM Dược Điểm NH 2017-2018 lần 1 BM Sư phạm MN Điểm NH 2017-2018 lần 1 BM Thú Y Điểm NH 2017-2018 lần 1 BM Y…

15/08/2018

Điểm các môn học lần 1, năm học 2017-2018

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo điểm các môn học lần 1, năm học 2017-2018 như sau: Điểm năm học 2017-2018 lần 1 – Bộ môn Dược Điểm năm học 2017-2018 lần 1 – Bộ môn Sư phạm Mầm non Điểm năm học 2017-2018 lần 1 – Bộ…