Học vụ

28/04/2021

Thi online ngày 29.04.2021

• Môn thi: CHĂM SÓC SỨC KHỎE TRẺ EM (60 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CĐI-A1 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài thi

27/04/2021

Thi online ngày 28.04.2021

• Môn thi: CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH TRUYỀN NHIỄM (60 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CĐI-A1 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài thi

26/04/2021

Thi online ngày 27.04.2021

• Môn thi: CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG (60 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CĐI-A1 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài thi

23/04/2021

Thi online ngày 26.04.2021

• Môn thi: HÓA HỌC (60 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CĐI-A1 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài thi

21/01/2021

Thi online ngày 21.01.2021

• Môn thi: SINH LÝ ĐỘNG VẬT (60 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CTY-A1 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài • Môn thi: NGOẠI KHOA THÚ Y (60 phút – Tự luận) •…

19/01/2021

Thi online ngày 20.01.2021

• Môn thi: BỆNH CHÓ MÈO (50 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CTY-A1 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 18h50 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài • Môn thi: BỆNH TRUYỀN NHIỄM (60 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CTY-A1 •…

18/01/2021

Thi online ngày 19.01.2021

• Môn thi: MIỄN DỊCH HỌC (60 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CTY-A1 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài • Môn thi: DỊCH TỂ THÚ Y (60 phút – Tự luận) • Lớp:…