Học vụ

18/09/2019

Thời Khóa Biểu Ngành Thú Y

ĐẠI HỌC TKB-LTÐH-NGÀNH-THU Y TRUNG CẤP TKB Lop K12-TY-A (HKI ĐỢT 1 NH 2019-2020) TKB Lop K13 TY-A (HKI ĐỢT 1 NH 2019-2020)

05/06/2019

Thông báo Điểm học kỳ 1 lần 1 Khóa 12 năm học 2018-2019

Điểm học kỳ 1 NH 2018-2019 lần 1 lớp K12-ĐI Điểm học kỳ 1 NH 2018-2019 lần 1 lớp K12-YS Điểm học kỳ 1 NH 2018-2019 lần 1 lớp K12-TY Điểm học kỳ 1 NH 2018-2019 lần 1 lớp K12-CBMA Điểm học kỳ 1 NH 2018-2019 lần 1lớp K12-DS Điểm…