Thông Báo

15/10/2021

CAO ĐẲNG THÚ Y – NGÀNH HỌC CAO QUÝ “KHÁT NHÂN LỰC”

Như các bạn cũng đã thấy trong thời gian vừa qua câu chuyện của 15 chú chó bị tiêu hủy đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng, phẫn nộ & dành nhiều tình cảm đối với những người cưu mang,…

25/09/2021

Thi online ngày 25.09.2021

Đến giờ thi, thí sinh tải lại trang để xuất hiện link làm bài thi • Môn thi: Y HỌC CỔ TRUYỀN (60 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CĐI-A2, K13-YS-B1, K13-YS-A1, K14-YS-A1 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết…

24/09/2021

Thi online ngày 24.09.2021

Đến giờ thi, thí sinh tải lại trang để xuất hiện link làm bài thi • Môn thi: DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN (60 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CDS-A1, K1-CDS-A2 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm…

22/09/2021

Thi online ngày 23.09.2021

Đến giờ thi, thí sinh tải lại trang để xuất hiện link làm bài thi • Môn thi: HÓA SINH (60 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CDS-A1, K1-CDS-A2 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài thi…

22/09/2021

Thi online ngày 22.09.2021

Đến giờ thi, thí sinh tải lại trang để xuất hiện link làm bài thi • Môn thi: QUẢN TRỊ KINH DOANH DƯỢC (90 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CDS-A1 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h30 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian…

21/09/2021

Thi online ngày 21.09.2021

Đến giờ thi, thí sinh tải lại trang để xuất hiện link làm bài thi • Môn thi: BÀO CHẾ 2 (60 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CDS-A1 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian…

19/09/2021

Thi online ngày 20.09.2021

• Môn thi: VI SINH VẬT THÚ Y (60 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CTY-A1 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài • Môn thi: ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH (75 phút – Tự…

14/09/2021

Thi online ngày 19.09.2021

• Môn thi: TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG (90 phút – Tự luận) • Lớp: K13-MN-A1, K14-MN-A1, K13-MN-B1, K13-MN-B2, K13-MN-B3 • Thời gian bắt đầu: 08h00 • Thời gian kết thúc: 09h30 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài thi • Môn thi: GIÁO DỤC HỌC…

14/09/2021

Thi online ngày 18.09.2021

• Môn thi: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (50 phút – Trắc nghiệm) • Lớp: K13-MN-A1, K14-MN-A1, K13-MN-B1, K13-MN-B2, K13-MN-B3 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 18h50 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài

12/09/2021

Thi online ngày 13.09.2021

• Môn thi: TIẾNG NHẬT GIAO TIẾP CÔNG SỞ (60 phút – Trắc nghiệm) • Lớp: K13-TN-A1, K14-TN-A1 • Thời gian bắt đầu: 14h00 • Thời gian kết thúc: 15h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài • Môn thi: CHĂN NUÔI CƠ BẢN (90 phút –…

02/08/2021

Thi online ngày 02.08.2021

• Môn thi: BỆNH NỘI KHOA (60 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CTY-A1 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài thi