Thông Báo

03/06/2022

Thi online ngày 03.06.2022

• Môn thi: CHÍNH TRỊ (60 phút – Tự luận) • Lớp: K2-CTY-A1, K1-C9TY-A1, K1-CTY-A2, K1-CCBMA-A1, K1-CĐI-A3, K1-CDS-A5 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài

02/06/2022

Thi online ngày 02.06.2022

• Môn thi: DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN (60 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CDS-A2, K1-CDS-A3, K1-CDS-A4 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài

01/06/2022

Thi online ngày 01.06.2022

• Môn thi: HOÁ HỮU CƠ (60 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CDS-A2 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài

31/05/2022

Thi online ngày 31.05.2022

• Môn thi: KINH TẾ DƯỢC (60 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CDS-A2 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài • Môn thi: ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH (60 phút – Trắc nghiệm) •…

30/05/2022

Thi online ngày 30.05.2022

• Môn thi: DƯỢC LÂM SÀNG (60 phút – Trắc nghiệm) • Lớp: K1-CDS-A4 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài

28/05/2022

Thi online ngày 29.05.2022

• Môn thi: QUẢN LÝ TỒN TRỮ THUỐC (60 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CDS-A2 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài • Môn thi: QUẢN TRỊ KINH DOANH DƯỢC (90 phút – Tự…

28/05/2022

Thi online ngày 28.05.2022

• Môn thi: BỆNH CHÓ MÈO (60 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CTY-A2, K1-C9TY-A1 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài • Môn thi: VỆ SINH THÚ Y (60 phút – Tự luận) • Lớp:…

25/05/2022

Thi online ngày 27.05.2022

• Môn thi: GIẢI PHẨU SINH LÝ (60 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CĐI-A1 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài • Môn thi: GIẢI PHẨU SINH LÝ (60 phút – Tự luận) • Lớp:…

26/04/2022

Thi online ngày 29.04.2022

• Môn thi: ĐO LƯỜNG KỸ THUẬT LẠNH (60 phút – Tự luận) • Lớp: K13-ĐL-A3, K14-ĐL-A2 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài • Môn thi: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG (90 phút –…

26/04/2022

Thi online ngày 28.04.2022

• Môn thi: TIẾNG NHẬT ĐỌC – VIẾT 1 (60 phút – Trắc nghiệm) • Lớp: K14-TN-A1 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài • Môn thi: TIẾNG NHẬT ĐỌC – VIẾT 2 (60 phút –…

25/04/2022

Thi online ngày 27.04.2022

» LINK LÀM BÀI THI THỬ « • Môn thi: DƯỢC LIỆU 2 (60 phút – Trắc nghiệm) • Lớp: K14-DS-A2 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài • Môn thi: TIẾNG NHẬT NGHE…

15/03/2022

Thi online ngày 15.03.2022

• Môn thi: PHÁP LUẬT (60 phút – Tự luận) • Lớp: K13, K14, K15, K1 Cao đẳng • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài

14/03/2022

Thi online ngày 14.03.2022

• Môn thi: KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH CBMA 1 (60 phút – Trắc nghiệm) • Lớp: K13-CBMA-A2 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài • Môn thi: TỔNG QUAN DU LỊCH (60 phút – Tự…

13/03/2022

Thi online ngày 13.03.2022

• Môn thi: PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG THỰC ĐƠN (60 phút – Trắc nghiệm) • Lớp: K13-CBMA-A4, K14-CBMA-B1 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài • Môn thi: KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH CBMA 1 (60 phút…

12/03/2022

Thi online ngày 12.03.2022

• Môn thi: TIẾNG ANH GIAO TIẾP (60 phút – Trắc nghiệm) • Lớp: K13-CBMA-A3, K13-THUD-A2 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài • Môn thi: KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH CBMA 2 (60 phút –…

11/03/2022

Thi online ngày 11.03.2022

• Môn thi: ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN KHÍ NÉN (60 phút – Tự luận) • Lớp: K13-ĐL-A3, K14-ĐL-A2 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài

10/03/2022

Thi online ngày 10.03.2022

• Môn thi: GIẢI PHẨU VẬT NUÔI (60 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CTY-A1 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài • Môn thi: LẮP ĐẶT VẬN HÀNH THIẾT BỊ LẠNH (60 phút – Tự luận) •…

09/03/2022

Thi online ngày 09.03.2022

• Môn thi: CHẨN ĐOÁN BỆNH THÚ Y (60 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CTY-A1 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài • Môn thi: KỸ THUẬT NUÔI VÀ PHÒNG BỆNH CHIM CẢNH (60 phút – Tự…

08/03/2022

Thi online ngày 08.03.2022

• Môn thi: CHĂN NUÔI CƠ BẢN (60 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CTY-A1 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài • Môn thi: BỆNH SẢN KHOA VÀ THỤ TINH NHÂN TẠO (60 phút – Tự luận)…

07/03/2022

Thi online ngày 07.03.2022

» BÀI THI THỬ « • Môn thi: CHÍNH TRỊ (60 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CTY-A1 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài • Môn thi: CHẨN ĐOÁN BỆNH THÚ Y (60 phút – Tự luận)…