Thời khóa biểu

08/09/2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỆ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP, THPT KHOÁ MỚI 2020 – 2021

I.CAO ĐẲNG: 1. NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG K1-C9ÐI-A1 K1-CDI-A3 2. NGÀNH DƯỢC K1-C9DS-A1 K1-CDS-A3 3. NGÀNH THÚ Y K1-C9TY-A1 K1-CTY-A2 4. NGÀNH CHẾ BIẾN MÓN ĂN K1-C9CBMA-A1 K1-CCBMA-A1 II.TRUNG CẤP: 1.NGÀNH TIẾNG NHẬT K14-TN-A1 2. NGÀNH TIẾNG ANH K14-TA-A1 3. NGÀNH CHẾ BIẾN MÓN ĂN K14-CBMA-A1 4. NGÀNH MẦM NON K14-MN-A1…

16/04/2020

Thời khóa biểu học online Khoa KT-DL-NN

* BỘ MÔN CHẾ BIẾN MÓN ĂN: K13-CBMA-A1 *BỘ MÔN NGOẠI NGỮ: K12-TA-A1 K12-TN-A1 K13-TN-A2 K13-TN-A3 *BỘ MÔN KTCN: K12-ĐDD-B1 *BỘ MÔN SƯ PHẠM : K12-MN-A1 K13-MN-A1 K13-MN-B1 K13-MN-B2  

15/04/2020

Thời khóa biểu học online Khoa Y – Dược

* BỘ MÔN DƯỢC: K4-CD-DS K5-CD-DS K1-CDS-A1 K12-DS-A2 K12-DS-A3 K12-DS-A4 K12-DS-B13 K13-DS-A1 K13-DS-B14 K13-DS-B15 * BỘ MÔN THÚ Ý: K12-TY-A1 K13-TY-A1 K13-TY-B1 * BỘ MÔN Y: K1-CÐ-KTHAYH K12-YS-B1 K13-YS-A1 K13-ÐI-A1 K13-ĐI-B1

14/03/2020

Lịch học trên truyền hình TRT

Theo kế hoạch, lịch học lớp 12 bắt đầu phát sóng từ ngày 16/3/2020, lớp 9 từ ngày 23/3/2020 với thời lượng mỗi môn 2 tiết/tuần (riêng môn Tiếng Anh có 2 chương trình: 7 năm và 10 năm); mỗi tiết từ 30 – 35 phút. Thời gian 3 tiết…

19/04/2019

Thời khóa biểu Ngành Sư Phạm Mầm Non

ĐẠI HỌC K1-ÐH-GDMN LTTC K1-ÐH-GDMN-LTCÐ CAO ĐẲNG K1-CÐ-GDMN TRUNG CẤP K12-MN-A1 K13-MN-A1 K13-MN-B1 K13-MN-B2 K13-MN-B3 SƠ CẤP TKB LỚP SƠ CẤP CBMA K1.2020

19/04/2019

Thời khóa biểu Ngành Dược

CAO ĐẲNG K1-CDS-A1 K1-CDS-A2 K4-CD-DS-CKN K4-CD-DS-KKN K5-CD-DS TRUNG CẤP K12-DS-B13 K13-DS-A1 K13-DS-B14 K13-DS-B15 K12-DS-A3 K12-DS-A2 K12-DS-A4

08/04/2019

Thời khóa biểu các lớp từ ngày 08/04/2019 đến ngày 14/04/2019

Trường trung cấp Âu lạc huế Thông báo Thời khóa biểu các lớp từ ngày 08/04/2019 đến ngày 14/04/2019 cụ thể như sau: Thời khóa biểu lớp VB2 YS Thời khóa biểu lớp BÁNH nhí Thời khóa biểu lớp CĐLT Điều dưỡng K3 Thời khóa biểu lớp Dược B9 Thời…

30/03/2019

Thời khóa biểu các lớp từ ngày 01.04.2019 đến ngày 07.04.2019

Trường trung cấp Âu lạc Huế thông báo thời khóa biểu các lớp từ ngày 01.04.2019 đến ngày 07.04.2019 cụ thể như sau: Thời khóa biểu lớp CĐLT Điều dưỡng K3 Thời khóa biểu lớp CĐLT Dược K3 Thời khóa biểu lớp CĐLT Dược K4 mạnh tý Thời khóa biểu…