ÂU LẠC – HUẾ tuyển dụng nhiều vị trí

Ngày đăng: 09-10-2020

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

I. Phó Trưởng phòng Tuyển sinh Truyền thông

 1. Mô tả công việc

– Chịu trách nhiệm cao nhất trước Trưởng phòng về hoạt động kinh doanh, tuyển sinh, truyền thông của Công ty và các đơn vị thành viên (Phòng khám đa khoa, trường Mầm non, trường Tiểu học, trường Cao đẳng); đảm bảo đạt KPIs phát triển kinh doanh, tuyển sinh của Công ty và các đơn vị thành viên.

– Hỗ trợ Trưởng phòng phụ trách chung, phân công nhiệm vụ, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ nhân viên Phòng Tuyển sinh Truyền thông.

– Hỗ trợ Trưởng phòng tham mưu Ban điều hành kịp thời xây dựng, ban hành các văn bản liên quan đến hoạt động phát triển kinh doanh, tuyển sinh, truyền thông, tổ chức sự kiện; tổ chức việc hướng dẫn, theo dõi thực hiện các văn bản này tại Công ty và các đơn vị thành viên.

– Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các công tác phát triển kinh doanh, tuyển sinh, truyền thông, tổ chức sự kiện.

– Thực hiện việc tiếp nhận, xử lý các văn bản liên quan đến công phát triển kinh doanh, tuyển sinh, truyền thông.

– Nghiên cứu các chương trình và công cụ phát triển kinh doanh, tuyển sinh, truyền thông phù hợp với điều kiện của các đơn vị thành viên thuộc Công ty, phù hợp với xu hướng của khách hàng.

– Định hướng các hoạt động, thông tin cập nhật website, mạng xã hội của Công ty và các đơn vị thành viên, xây dựng các nội dung phù hợp nhằm phát triển các trang mạng xã hội, đảm bảo tính tương tác phù hợp với từng đối tượng.

– Kiểm duyệt thông tin trước khi ban hành và đăng tải trên các kênh thông tin nội bộ của các đơn vị.

– Chủ trì tổ chức thực hiện, điều hành và kiểm soát công tác phát triển kinh doanh, tuyển sinh, truyền thông, sự kiện của công ty và các đơn vị thành viên phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.

– Xây dựng kế hoạch ngân sách phát triển kinh doanh, tuyển sinh, truyền thông và sự kiện trong năm, chịu trách nhiệm quản lý và triển khai các hoạt động phát triển kinh doanh, tuyển sinh, truyền thông và sự kiện theo kế hoạch năm và trong phạm vi ngân sách được giao.

– Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng Tuyển sinh Truyền thông.

 1. Yêu cầu

– Tốt nghiệp đại học các ngành Marketting, Quản trị kinh doanh, quan hệ công chúng…

– Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở các vị trí tương đương như Trưởng/Phó phòng phát triển kinh doanh/Tuyển sinh Truyền thông; Giám đốc/Phó Giám đốc phát triển kinh doanh.

– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các đơn vị giáo dục, khám chữa bệnh.

– Thông thạo tin học văn phòng.

II. Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Viet Elite School

 1. Mô tả công việc

– Hỗ trợ Hiệu trưởng trong công tác xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học, giáo dục; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Ban điều hành Công ty.

– Hỗ trợ Hiệu trưởng trong công tác thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó.

– Hỗ trợ Hiệu trưởng phân công, quản lí, đánh giá, xếp loại; tham gia quá trình tuyển dụng, thuyên chuyển; khen thưởng, thi hành kỉ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định.

– Hỗ trợ Hiệu trưởng trong công tác quản lí hành chính hàng ngày; quản lí và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của nhà trường.

– Hỗ trợ Hiệu trưởng trong công tác quản lí học sinh và tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường; tiếp nhận, giới thiệu học sinh chuyển trường; quyết định khen thưởng, kỉ luật, phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại, danh sách học sinh lên lớp, ở lại lớp; tổ chức kiểm tra, xác nhận việc hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh trong nhà trường và các đối tượng khác trên địa bàn trường phụ trách.

– Hỗ trợ Hiệu trưởng trong công tác thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị – xã hội trong nhà trường hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

 1. Yêu cầu

– Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Tiểu học.

– Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên là Hiệu trưởng/Phó Hiệu trưởng các trường Tiểu học đã về hưu.

– Đạt tiêu chuẩn Hiệu trưởng/Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học theo quy định.

– Ngoại hình dễ nhìn, hoạt bát, hòa đồng, có trách nhiệm, cẩn thận, trung thực.

– Thông thạo tin học văn phòng.

III. Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán

 1. Mô tả công việc

– Chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát và tổng hợp báo cáo ngày, tuần, các báo cáo khác của đơn vị.

– Kiểm tra hạch toán kế toán trên phần mềm kế toán Misa.

+ Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

+ Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

+ Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

+ Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

+ Kiểm tra hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, tài sản cố định,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế giá trị gia tăng.

– Lập Báo cáo tài chính của đơn vị.

– Hỗ trợ Trưởng phòng trong việc quyết toán tài chính tháng, quý, năm và thanh quyết toán các nguồn kinh phí.

– Hỗ trợ Trưởng phòng kiểm tra việc kê khai, nộp các khoản thuế kịp thời đúng quy định.

– Hỗ trợ công tác báo cáo, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán quyết toán tài chính.

– In sổ kế toán chi tiết và tổng hợp theo qui định.

– Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở

– Thay mặt Trưởng phòng quản lý, báo cáo công tác Tài chính – Kế toán các đơn vị khi Trưởng phòng nghỉ phép, công tác hay vắng mặt vì lý do khác.

– Phối hợp với kế toán các đơn vị tổ chức lập, trình phê duyệt kế hoạch.

– Các công việc khác thuộc trách nhiệm chuyên môn do Trưởng phòng phân công.

 1. Yêu cầu

– Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, kiểm toán, tài chính.

– Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

– Có năng lực nghiệp vụ kế toán, khả năng tổng hợp, phân tích thông tin báo cáo, nắm vững chế độ kế toán.

– Lập, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính.

– Khả năng làm việc độc lập.

– Thành thạo tin học văn phòng, biết sử dụng phần mềm kế toán Misa là lợi thế.

– Chịu được áp lực cao trong công việc.

IV. Chuyên viên Digital Marketting

 1. Mô tả công việc

Xây dựng và triển khai chiến lược Marketing trên các kênh truyền thông số (SEO, Google ads, Facebook ads, Email marketing, Social media, Forum seeding, Viral Youtube, Viral Facebook…).

– Xây dựng và phát triển nội dung Content trên Digital.

– Liên tục cập nhật thay đổi trên các kênh truyền thông số để điều chỉnh và tối ưu chiến lược Marketing.

– Nghiên cứu hành vi khách hàng trên Digital Marketing, nắm vững khách hàng mục tiêu theo từng kênh Marketing.

– Phát triển hệ thống KPIs đo lường và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch.

– Xây dựng phát triển các kênh online marketing mới.

– Phối hợp với trưởng phòng xây dựng quy trình phối hợp trong các hoạt động Digital marketing.

 1. Yêu cầu

– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành.

– Năng động, nhiệt tình, sáng tạo, không ngại thử thách và áp lực trong công việc.

– Có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực giáo dục, khám chữa bệnh và yêu thích các hoạt động sự kiện truyền thông.

– Ưu tiên hồ sơ có kinh nghiệm làm về digital marketing trên 2 năm.

V. Giáo viên Mầm non, trường Mầm non Âu Lạc

 1. Mô tả công việc

– Thực hiện kế hoạch giảng dạy theo lịch học và chương trình chủ đạo của Trường.

– Phối hợp tốt với phụ huynh, Ban Giám hiệu và Y tế trong việc chăm sóc nuôi dưỡng trẻ.

– Tham gia các hoạt động chuyên môn và ngoại khóa do nhà trường tổ chức.

– Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo yêu cầu Công ty và Nhà trường.

 1. Yêu cầu

– Tốt nghiệp Trung cấp Sư phạm Mầm non trở lên

– Yêu thương trẻ, tận tâm, nhiệt tình trong công việc.

VI. Thư ký khoa, trường Cao đẳng Âu Lạc – Huế

 1. Mô tả công việc

– Lập danh sách các môn học trong từng học kỳ và năm học trình Trưởng khoa phê duyệt và gửi báo cáo về trường theo quy định; lập Hợp đồng giảng dạy cho giảng viên trình Trưởng khoa và Hiệu trưởng phê duyệt ngày từ đầu học kỳ.

– Thông báo lịch học tập, giảng dạy cho sinh viên, giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng; gửi Thời khóa biểu các lớp về Phòng Quản lý đào tạo – CTSV&HN.

– Lập kế hoạch thi kết thúc môn học, thi học kỳ, danh sách bố trí cán bộ coi thi kết thúc học phần trình Trưởng khoa phê duyệt và thông báo cho sinh viên, cán bộ coi thi biết; gửi lịch thi về Phòng Quản lý đào tạo – CTSV&HN.

– Phối hợp tổ chức thi kết thúc môn học, thi học kỳ theo các quy định của trường đã được ban hành, gửi kết quả về trường đúng quy định.

– Lập Phiếu thanh toán giờ giảng cho giảng viên theo quy định và làm thủ tục thanh toán kinh phí liên quan đến công tác đào tạo đầy đủ, kịp thời.

– Theo dõi tình hình thực hiện nền nếp, kế hoạch dạy và học, tiến độ giảng dạy của các lớp do khoa quản lý; quản lý Sổ theo dõi giảng dạy và học tập của từng lớp, từng học kỳ.

– Thông báo tới sinh viên các quy chế, quy định về học tập, thi kiểm tra, các chế độ, chính sách; hướng dẫn sinh viên xin cấp các loại giấy tờ cần thiết theo đúng quy trình đã ban hành.

– Kiểm tra kết quả học tập các học kỳ của sinh viên, thông báo cho sinh viên thuộc diện bị cảnh báo kết quả học tập để sinh viên biết.

– Phối hợp tổ chức cho sinh viên đăng ký học lại, thi lại.

– Kiểm tra danh sách sinh viên nợ học phí để thông báo cho sinh viên.

– Thực hiện công tác thống kê, báo cáo liên quan đến hoạt động của Khoa khi có yêu cầu.

– Sắp xếp, bảo quản hồ sơ tài liệu liên quan đến công tác đào tạo của khoa theo đúng quy định về bảo quản, lưu giữ hồ sơ, tài liệu của trường.

 1. Yêu cầu

            – Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên tất cả các chuyên ngành.

– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục.

– Chuyên môn và kinh nghiệm hành chính văn phòng.

– Thành thạo tin học văn phòng.

– Nắm vững kế hoạch công tác giảng dạy và học tập của giáo viên và sinh viên.

VII. Quyền lợi

– Mức lương: thỏa thuận theo năng lực.

– Bảo hiểm: Hưởng đầy đủ chế độ đãi ngộ BHXH, BHTH, BHTN theo quy định của pháp luật.

– Nghỉ Lễ, nghỉ phép theo quy định của pháp luật.

– Lương thưởng tháng 13, Lễ, Tết, Teambuilding…

– Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.

VIII. Hồ sơ dự tuyển

– Đơn xin việc.

– Sơ yếu lý lịch: có xác nhận của Địa phương.

– Giấy khám sức khỏe: có xác nhận của Cơ sở Y tế.

– Giấy CMND, Sổ hộ khẩu: có chứng thực.

– Văn bằng, Chứng chỉ: có chứng thực.

– Ghi chú: Không hoàn lại hồ sơ đối với ứng viên ứng tuyển không đạt.

IX. Tiếp nhận hồ sơ

– Thời gian tiếp nhận: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/10/2020.

– Hồ sơ gửi về: Ms. Minh, có thể nộp trực tiếp tại Phòng Hành chính Nhân sự Công ty Âu Lạc (146 An Dương Vương) hoặc gửi qua email: Minhnb@heritage.edu.vn.

– Điện thoại liên hệ Ms. Minh: (0234).3819496