Tin tức chung

11/01/2017

Lễ ký kết hợp tác đầu tư

Ngày 10/01/2017 tại Trường Trung cấp Âu Lạc Huế đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác đầu tư giữa Công ty TNHH Di sản Huế thuộc Công ty CP Giáo dục Hùng Hậu và Công ty TNHH MTV Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Âu Lạc Huế. Theo đó,…

Trang 3 trên 3123