Thông Báo

23/12/2017

Thời khoá biểu các lớp từ 25/12/2017 đến 30/12/2017

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo Thời khoá biểu các lớp từ ngày 25/12/2017 đến 30/12/2017 như sau: Thời khoá biểu lớp DS-B6 Thời khoá biểu lớp DS-B7 Thời khoá biểu lớp Cao đẳng liên thông Thời khoá biểu lớp K10-CBMA Thời khoá biểu lớp K10-DS-A Thời khoá…

17/11/2017

Thời khoá biểu các lớp K10 và K11 từ 20/11/2017 đến 25/11/2017

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo Thời khoá biểu các lớp K10 và K11 từ ngày 20/11/2017 đến 25/11/2017 như sau: Thời khoá biểu lớp DS-B5 Thời khoá biểu lớp DS-B6 Thời khoá biểu lớp DS-B7 Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Liên thông Thời khoá biểu lớp…

11/11/2017

Thời khoá biểu các lớp K10 và K11 từ 13/11/2017 đến 18/11/2017

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo Thời khoá biểu các lớp K10 và K11 từ ngày 13/11/2017 đến 18/11/2017 như sau: Thời khoá biểu lớp DS-B5 Thời khoá biểu lớp DS-B6 Thời khoá biểu lớp DS-B7 Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Liên thông Thời khoá biểu lớp…

10/11/2017

KHAI GIẢNG LỚP LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM MẦM NON

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo khai giảng lớp liên thông Đại học Sư phạm Mầm non như sau: √ Thời gian khai giảng: 8h ngày 12/11/2017 (Chủ nhật). √ Thời gian học: Thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. √ Học viên có nhu cầu nộp hồ sơ đến…

04/11/2017

Thời khoá biểu các lớp K10 và K11 từ 6/11/2017 đến 11/11/2017

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo Thời khoá biểu các lớp K10 và K11 từ ngày 6/11/2017 đến 11/11/2017 như sau: Thời khoá biểu lớp DS-B5 Thời khoá biểu lớp DS-B6 Thời khoá biểu lớp DS-B7 Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Liên thông Thời khoá biểu lớp…

28/10/2017

Thời khoá biểu các lớp K10 và K11 từ 30/10/2017 đến 4/11/2017

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo Thời khoá biểu các lớp K10 và K11 từ ngày 30/10/2017 đến 4/11/2017 như sau: Thời khoá biểu lớp DS-B5 Thời khoá biểu lớp DS-B6 Thời khoá biểu lớp DS-B7 Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Liên thông Thời khoá biểu lớp…

21/10/2017

Thời khoá biểu các lớp K10 và K11 từ 23/10/2017 đến 28/10/2017

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo Thời khoá biểu các lớp K10 và K11 từ ngày 23/10/2017 đến 28/10/2017 như sau: Thời khoá biểu lớp DS-B5 Thời khoá biểu lớp DS-B6 Thời khoá biểu lớp DS-B7 Thời khoá biểu lớp K10-DS-A Thời khoá biểu lớp K10-TY Thời khoá…

Trang 7 trên 11« Trước...56789...Sau »