Thông Báo

10/11/2018

Thời khoá biểu các lớp từ 12/11/2018 đến 17/11/2018

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo Thời khoá biểu các lớp từ ngày 12/11/2018 đến 17/11/2018 như sau: Thời khoá biểu lớp Cao đẳng liên thông Dược Thời khoá biểu lớp Cao đẳng liên thông Điều Dưỡng Khoá 3 Thời khoá biểu lớp VB2 Điều Dưỡng Thời khoá…

07/11/2018

Điểm khoá học 2017-2018 lớp Dược Sỹ B7

Xin bấm vào link phía dưới để tải về Điểm Khóa học 2017-2018 DS-B7 Học phần Bào chế 2, lần 2 Điểm Khóa học 2017-2018 lớp DS-B7 lần 1 Điểm Khóa học 2017-2018 lớp DS-B7 lần 2

06/11/2018

Danh sách học sinh còn nợ học phí

(Danh sách gồm: Khoá 11, Khoá 12, Dược Sỹ ngoài giờ, Y Sỹ VB2) * DANH SÁCH KHOÁ 11: * DANH SÁCH KHOÁ 12: * DANH SÁCH DƯỢC SỸ NGOÀI GIỜ: * DANH SÁCH Y SỸ VB2:

04/11/2018

Thời khoá biểu các lớp từ 05/11/2018 đến 10/11/2018

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo Thời khoá biểu các lớp từ ngày 05/11/2018 đến 10/11/2018 như sau: Thời khoá biểu lớp Cao đẳng liên thông Dược Thời khoá biểu lớp Cao đẳng liên thông Điều Dưỡng Khoá 3 (Đã thay đổi) Thời khoá biểu lớp DS-B7, 8…

03/11/2018

Điểm các lớp Khoá 11 năm học 2017-2018 lần 1

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo Điểm các lớp Khoá 11 năm học 2017-2018 lần 1 như sau: Điểm NH 2017-2018 lần 1 BM Dược Điểm NH 2017-2018 lần 1 BM Sư phạm MN Điểm NH 2017-2018 lần 1 BM Thú Y Điểm NH 2017-2018 lần 1 BM Y…

27/10/2018

Thời khoá biểu các lớp từ 29/10/2018 đến 03/11/2018

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo Thời khoá biểu các lớp từ ngày 29/10/2018 đến 03/11/2018 như sau: Thời khoá biểu lớp Cao đẳng liên thông Khoá 3 Thời khoá biểu lớp Cao đẳng liên thông Điều Dưỡng Khoá 1, 2 Thời khoá biểu lớp Cao đẳng liên…

21/10/2018

Thời khoá biểu các lớp từ 22/10/2018 đến 27/10/2018

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo Thời khoá biểu các lớp từ ngày 22/10/2018 đến 27/10/2018 như sau: Thời khoá biểu lớp Cao đẳng liên thông Khoá 1, 2 (Thay đổi) Thời khoá biểu lớp Cao đẳng liên thông Khoá 3 (Thay đổi) Thời khoá biểu lớp Cao đẳng liên…