Thông Báo

04/08/2018

Thời khoá biểu các lớp từ 06/08/2018 đến 11/08/2018

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo Thời khoá biểu các lớp từ ngày 06/08/2018 đến 11/08/2018 như sau: Thời khoá biểu lớp DS-B7, 8 Thời khoá biểu lớp DS-B9 Thời khoá biểu lớp DS-B10 Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Liên thông Điều Dưỡng Thời khoá biểu lớp…

04/08/2018

Minigame chào năm học mới

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG: – 05 Giải sành điệu: Loa Bluetooth – 10 Giải năng động: Ba lô du lịch Decathlon cực ngầu. THỜI GIAN: Từ ngày 4/8/2018 đến 9h00 ngày 14/8/2018. Thông tin và thể lệ các bạn vui lòng bấm vào đây!

29/07/2018

Thời khoá biểu các lớp từ 30/07/2018 đến 04/08/2018

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo Thời khoá biểu các lớp từ ngày 30/07/2018 đến 04/08/2018 như sau: Thời khoá biểu lớp DS-B7, 8 Thời khoá biểu lớp DS-B9 Thời khoá biểu lớp DS-B10 Thời khoá biểu lớp Y Sĩ, Điều Dưỡng chuyển đổi

21/07/2018

Thời khoá biểu các lớp từ 23/07/2018 đến 28/07/2018

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo Thời khoá biểu các lớp từ ngày 23/07/2018 đến 28/07/2018 như sau: Thời khoá biểu lớp DS-B7, 8 Thời khoá biểu lớp DS-B9 Thời khoá biểu lớp DS-B10 Thời khoá biểu lớp K11-DS-A Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Liên thông Điều…

14/07/2018

Thời khoá biểu các lớp từ 16/07/2018 đến 21/07/2018

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo Thời khoá biểu các lớp từ ngày 16/07/2018 đến 21/07/2018 như sau: Thời khoá biểu lớp DS-B7, 8 Thời khoá biểu lớp DS-B9 Thời khoá biểu lớp DS-B10 Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Liên thông Điều Dưỡng Thời khoá biểu lớp…

07/07/2018

Thời khoá biểu các lớp từ 09/07/2018 đến 14/07/2018

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo Thời khoá biểu các lớp từ ngày 02/07/2018 đến 07/07/2018 như sau: Thời khoá biểu lớp DS-B7, 8 Thời khoá biểu lớp DS-B9 Thời khoá biểu lớp DS-B10 Thời khoá biểu lớp K10-MN Thời khoá biểu lớp K11-DS-A Thời khoá biểu lớp…

01/07/2018

Thời khoá biểu các lớp từ 02/07/2018 đến 07/07/2018

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo Thời khoá biểu các lớp từ ngày 02/07/2018 đến 07/07/2018 như sau: Thời khoá biểu lớp DS-B7, 8 Thời khoá biểu lớp DS-B9 Thời khoá biểu lớp DS-B10 Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Liên thông Điều Dưỡng Thời khoá biểu lớp…

Trang 2 trên 1112345...10...Sau »