Thông Báo

26/07/2017

Thông báo lễ Tốt nghiệp Khoá 9

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo đến Khoa/Phòng/Bộ môn/GVCN kế hoạch tổ chức lễ Tốt nghiệp cho học sinh Khoá 9, niên khoá 2015-2017 Tải file để in

25/07/2017

Kết quả thi Tốt nghiệp Khoá 9

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo Kết quả thi Tốt nghiệp Khoá 9, Niên khoá 2015-2017 Bảng điểm tổng kết và xếp loại tốt nghiệp lớp K9-DS-B4 Điểm thi tốt nghiệp môn Chính trị lớp K9-CBMA-A Điểm xếp loại tốt nghiệp lớp K9-ĐI-A Bảng điểm tổng kết và…

06/07/2017

Danh sách và thời gian thi tốt nghiệp TCCN-TCN Khóa 9

1. Danh sách học sinh dự thi tốt nghiệp Khóa 9 – Hệ TCCN-TCN (Ngành: Dược sĩ, Y sĩ, Điều dưỡng, Chế biến món ăn) 2. Danh sách học sinh dự thi tốt nghiệp Khóa 9 – Hệ TCCN (Ngành Thú y) 3. Danh sách và thời gian thi tốt nghiệp…

06/07/2017

Lịch thi tốt nghiệp TCCN và TCN Khóa 9

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo Lịch thi tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp và Trung cấp nghề Khóa 9 như sau: 1. Lịch thi Tốt nghiệp TCCN Khóa 9 lớp Dược sĩ B4 2. Lịch thi Tốt nghiệp TCNN Khóa 9 môn Chính trị – Lý thuyết tổng hợp…

28/06/2017

Mẫu văn bản

Báo cáo kết quả công việc cá nhân Cung cấp trang thiết bị làm việc Mẫu cung cấp vật tư Mẫu cung cấp văn phòng phẩm Đề xuất mang vật tư ra ngoài trường Đề xuất xe ôtô Đơn xin nghỉ phép Mẫu nghỉ thai sản, việc riêng